Poziv izlagačima autohtonih proizvoda na prijavu za sudjelovanje u prodajnoj izložbi – XV. BUNDEVIJADA 12. i 13. listopada 2019.

Otvorene prijave do 01. listopada 2019.

BUNDEVIJADA 2019. PRIJAVA

Uvjeti korištenja

Uvjeti izlaganja

14 + 13 =

NAPOMENE ORGANIZATORA:

Prihvaćanjem uvjeta  garantirate sudjelovanje na Izložbi 12 i 13.listopada 2019.g. u vremenu od 10:00 – 18:30 sati te prihvaćate Opće uvjete izlaganja koji su sastavni dio ove Prijavnice.

Izlagač se obvezuje postaviti svoje proizvode na izložbeni štand najkasnije sat vremena prije početka izložbe.

U slučaju spriječenosti sudjelovanja na Izložbi, obavezno obavijestiti Organizatora najkasnije do 01. listopada 2019.

Kotizacija i način plaćanja:

Zakup  jednog štanda za sudjelovanje na Bundevijadi  12. i 13 listopada 2019. ( subota i nedjelja) iznosi ukupno 100,00 kn .

Kotizacija uključuje jedan stol za izložbu površine 1,5 m2.

U prijavi izaberite broj štandova koje želite zakupiti prema važećem cjeniku.

PODACI O PLAĆANJU:

Plaćanje izvršiti u kunama  na račun:

Turistička zajednica Grada Vrbovskog – Ivana Gorana Kovačića 44,  51326  Vrbovsko

IBAN: HR0324020061100211998

Poziv na broj primatelja: OIB izlagača

Model: HR 00

Svrha uplate: Kotizacija za „Bundevijadu“ 2019.

Prijava je važeća s dokazom o uplati kotizacije.

Obveznici fiskalizacije dužni su provoditi postupak fiskalizacije u prometu gotovinom sukladno Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom (NN 133/12). Obveznici fiskalizacije su pravne osobe obveznici poreza na dobit (trgovačka društva i ostali), ako su obveznici izdavanja računa, te fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti (obrti, slobodna zanimanja).

Molimo sve sudionike koji će se predstaviti s alkoholnim proizvodima sa obvezom posjedovanja Prijave za upis u registar trošarinskih obveznika da ishode odobrenja za prigodnu prodaju navedenih proizvoda kod Carinske ispostave u Rijeci, Senjsko pristanište bb, 51 000 Rijeka , Tel.051 525 181 , 051 525 108

Sukladno Općoj uredbi EU o zaštiti osobnih podataka (General Dana Protection Regulation-GDPR) koja je stupila na snagu 25. Svibnja 2018.godine,  potpisivanjem Prijavnice  Izlagač odobrava korištenje svojih osobnih podataka iz Prijavnice u svrhu promocije manifestacije „XV. Bundevijada- izložba autohtono uzgojene hrane i običaja Gorskog kotara“ 2019. Godine, a Organizator se obvezuje da će navedene osobne podatke obrađivati povjerljivo i postupati s njima u skladu s Uredbom.

Skip to content