TURISTIČKA AKTIVNOST U OKOLNOSTIMA BOLESTI COVID-19  – INFORMACIJE ZA PRIVATNE IZNAJMLJIVAČE – dokument

HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA – više informacija na poveznici

INFORMACIJE O PRUŽANJU UGOSTITELJSKIH USLUGA

U DOMAĆINSTVU  (2020.)

Turistička zajednica Grada Vrbovskog pripremila je istaknute informacije namijenjene građanima koji pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu na području TZ Grada Vrbovskog i onima koji to planiraju postati. Vjerujemo da  će vam biti od koristi  i pomoći u vašem poslovanju. Preporučujemo da upoznate u cijelosti propisani pravni okvir, čije glavne odredbe donosimo u nastavku.

Ove upute , ostale korisne informacije i obrasci nalaze se na stranici: www.visitvrbovsko.hr , također svi zakoni nalaze se na Internet stranicama Narodnih novina (http://www.nn.hr)

 1. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O ODOBRENJU IZNAJMLJIVANJA SOBA I APARTMANA I RJEŠENJA O KATEGORIZACIJI

Ugostiteljske usluge u domaćinstvu može pružati fizička osoba državljanin Republike Hrvatske te državljani ostalih država članica Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije. Ugostiteljskim uslugama u domaćinstvu smatraju se slijedeće ugostiteljske usluge ( Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti : NN 85/15; NN 121/16; NN 99/18; izmjene NN 25/19; NN 98/19):

 • Smještaj u sobi, apartmanu i kući za odmor, do najviše deset soba, odnosno 20 kreveta, u koji broj se ne ubrajaju pomoćni kreveti
 • Smještaj u kampu i/ili kamp-odredištu , s ukupno najviše deset smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju istodobno , u koje se ne ubrajaju  djeca do 12 godina starosti
 • Smještaj u objektu za robinzonski smještaj, do najviše deset smještajnih jedinica odnosno 30 gostiju istodobno , u koje se ne ubrajaju djeca do 12 godina starosti
 • Posluživanje doručka gostima kojima iznajmljivač pruža usluge smještaja.

Za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, iznajmljivač je dužan ishoditi rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga  u domaćinstvu od nadležnog ureda.

Zahtjev se predaje u Uredu državne uprave , ispostava Vrbovsko, ulica Dobra 4, tel.:051/354-615, fax : 051/354-621, e -mail: ispostava.vrbovsko@udu-pgz.hr

 1. PRIJAVA I ODJAVA GOSTIJU TURISTIČKOJ ZAJEDNICI

Iznajmljivač je dužan u roku od 24 sata prijaviti i odjaviti boravak svakog gosta, putem informacijskog sustava na web stranici www.evisitor.hr. Potrebno je da obveznik osobno dođe u ured TZ Grada Vrbovsko ( od veljače u Grad Vrbovsko, Ulica hrvatskih branitelja 1, 51326 Vrbovsko) po svoje pristupne podatke za  eVisitor, uz obvezno predočenje identifikacijskog dokumenta, OIB-a i rješenja o pružanju usluga , a u slučaju da podatke preuzima opunomoćena osoba, mora imati pisanu punomoć od ovlaštene osobe, ovjerenu od javnog bilježnika, te svoj i obveznikov identifikacijski dokument. Također, eVisitor-u se može pristupiti putem sustava eGrađani ( u tom slučaju nisu potrebni pristupni podaci koje izdaje TZ).

Zakonska obveza prijave turista iz zemalja koje nisu članice EU Ministarstvu unutarnjih poslova ( Zakon o strancima), automatski se ispunjava na način da MUP preuzima podatke iz sustava eVisitor.

 1. POSLOVNE KNJIGE
 • CJENIKUSLUGA

Iznajmljivač je dužan formirati cjenik usluga, pridržavati se istaknutih cijena i vidno ga istaknuti u svakoj smještajnoj jedinici. Cijene moraju biti izražene u kunama, a može biti navedena i protuvrijednost u nekoj drugoj valuti. Primjer cjenika dostupan je na web stranici TZ Grada Vrbovskog.

 • RAČUN

Račun za izvršenu uslugu izdaje se platitelju usluge (gostu ili turističkoj agenciji), a mora  biti čitljiv i točan s naznačenom vrstom, količinom i cijenom ( u kunama) , odnosno odobrenim popustom, pruženih usluga za svaku pruženu uslugu, osim u slučaju ako račun za usluge pružene gostu izdaje turistička agencija. Jednu kopiju računa iznajmljivač zadržava za sebe.

 • EVIDENCIJA PROMETA

Propisani obrazac EP je evidencija izdanih računa u koji se upisuju svi računi bez obzira jesu li naplaćeni. Obrazac se zaključuje na kraju svake godine. Obrazac je moguće voditi ručno (dostupan na web stranici TZ grada Vrbovskog) ili unutar sustava eVisitor (nije obavezno).

 3.4. POPIS GOSTIJU

Popisom gostiju smatra se popis turista koji se vodi za pojedinu fizičku osobu koja pruža usluge smještaja u domaćinstvu unutar eVisitor sustava. Ovaj popis automatski se kreira unutar eVisitor-a, a moguće ga je i dodatno pohraniti i/ili otisnuti.

 • NORMATIVI

Ako iznajmljivač pruža usluge prehrane, dužan je utvrditi normative namirnica, pića i napitaka za pojedino jelo, piće i napitak, i pružiti usluge po utvrđenim normativima te na zahtjev normativ predočiti gostu.

 1. OZNAČAVANJE OBJEKTA

Svim iznajmljivačima propisana je obveza nabave i isticanja standardiziranih ploča za označavanje vrste i kategorije objekta. Ploče se naručuju izravno od proizvođača koji pribave prethodnu suglasnost Ministarstva turizma. Proizvođači koji imaju suglasnost Ministarstva su (izvor: web stranica Ministarstva):

 1. Kordun – marketing d.o.o. – Matka Laginje 10, 47000 Karlovac; tel: 047 645 561 ; prodaja-lav@kordun.hr
 2. Jaguar d.o.o. – Hrvojeva 6, 21000 Split; tel: 021 343 888 ; jaguarst6@gmail.com
 3. Binar d.o.o. – Livanjska 12, 21000 Split; tel: 021 344 442; binar@st.htnet.hr
 4. Robi, obrt za usluge – Put Nina 129a, 23000 Zadar; tel: 023 220 655 ; reklame.mikic@gmail.com
 5. Negras d.o.o. – Županićeva 6, 52440 Poreč; tel: 052/422-508; negras@inet.hr
 6. Tramax d.o.o. – Mažuranićevo šetalište 26, 21000 Split; tel: 021/548-808; info@tramax.hr
 7. Skripta tisak d.o.o. – F. Kuhača 12, 31000 Osijek; tel: 031/203-900, tisak@skripta.hr
 8. Condor B&B d.o.o. – Križine 8, 21000 Split; tel: 021/460-143, condor.split@gmail.com

 

 1. TURISTIČKA PRISTOJBA

        Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/19)

        Obveznici plaćanja turističke pristojbe

        Sukladno članku 4. Zakona o turističkoj pristojbi Turističku pristojbu plaćaju:

 1. osobe koje u jedinici lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: općina ili grad) u kojoj nemaju prebivalište koriste uslugu smještaja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost
 2. osobe koje koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (plovni objekti: jahta, brodica ili brod za gospodarsku djelatnost na kojima se pružaju turističke usluge u nautičkom turizmu – čarterski i brodovi za višednevna kružna putovanja)
 3. brodovi na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke
 4. osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
 5. vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor u općini ili gradu koji nije smještajni objekt u smislu ovoga Zakona, za sebe i sve osobe koje noće u toj kući, apartmanu ili stanu i
 6. vlasnik plovila koje nije plovni objekt nautičkog turizma u smislu ovoga Zakona, za sebe i sve osobe koje noće na tom plovilu u turističke svrhe.

         Sukladno članku 5. Zakona o turističkoj pristojbi pristojbu ne plaćaju:

 1. djeca do 12 godina
 2. osobe s invaliditetom od 70 % i većim i jedan pratitelj
 3. osobe koje zbog potrebe rada ili obavljanja poslova koriste uslugu smještaja u općini ili gradu u kojem nemaju prebivalište, isključivo za vrijeme obavljanja poslova/rada
 4. profesionalni članovi posade na čarterskim plovilima i brodovima za višednevna kružna putovanja
 5. sudionici školskih paket-aranžmana s uključenim smještajem, koje su odobrile školske ustanove
 6. osobe koje uslugu noćenja koriste u okviru ostvarivanja prava na smještaj kao korisnici socijalne skrbi i
 7. studenti i đaci koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuju kada borave u smještajnom objektu u toj općini ili gradu.

       Sukladno članku 6. Zakona o turističkoj pristojbi turističku pristojbu umanjenu z 50% plaćaju:

 1. osobe od navršenih 12 do 18 godina i
 2. osobe do 29 godina koje su članovi međunarodnih omladinskih organizacija kada koriste usluge noćenja u omladinskim objektima za smještaj koji su uključeni u međunarodnu mrežu omladinskih objekata za smještaj (Hosteling International).

 

 1. FINANCIJSKE OBVEZE
 2. uplata paušala turističke pristojbe – do 31.7. ili u tri jednake rate: do 31.7., do 31.8. i do 30.9.
 3. uplata paušala poreza i prireza na dohodak – u četiri rate: do 31.3., do 30.6., do 30.9. i do 31.12.
 4. uplata paušala turističke članarine, – do 31.07. ili u tri jednake rate. do 31.7., do 31.8. i do 30.9.

6.1. PAUŠAL TURISTIČKE PRISTOJBE

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u plaćaju godišnji paušalni iznos turističke pristojbe za svaki krevet (glavni i pomoćni) i smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj. Evidencija naplate paušala turističke pristojbe vodi se putem sustava eVisitor.

Za objekte u domaćinstvu i OPG-u u svim naseljima turistička pristojba za 2020. iznosi:

245,00 kn – Smještaj u objektu u domaćinstvu – paušal po krevetu

350,00 kn – Smještaj u objektu u domaćinstvu vrste kamp, kamp odmorište ili kamp odmorište –

robinzonski smještaj – paušal za svaku smještajnu jedinicu

145,00 kn – Smještaj na OPG-u – paušal po krevetu

175,00 kn – Smještaj na OPG-u vrste kampu, kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski

smještaj – paušal za svaku smještajnu jedinicu

Odluku  Županijske skupštine Primorsko-goranske županije  o visini turističke pristojbe za 2020.godinu možete preuzeti na web stranici TZ Grada Vrbovskog.

Vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor (vikendaš) koji plaća paušalni iznos turističke pristojbe obvezan je paušalni iznos turističke pristojbe uplatiti najkasnije do  15. srpnja tekuće godine. Vlasnik kuće,apartmana ili stana za odmor koji plaća turističku pristojbu po svakom ostvarenom noćenju obvezan je uplatiti turističku pristojbu za sebe i osobe koje borave u kući, apartmanu ili stanu za odmor zadnjeg dana boravka. Visina godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe koju plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor za sebe i članove uže obitelji:

 • Za prvog člana iznosi 42,00 kn
 • Za drugog člana iznosi 42,00 kn
 • Za svakog slijedećeg člana iznosi 18,00 kn

6.2. POREZ I PRIREZ POREZU NA DOHODAK

Radi evidencije u registru poreznih obveznika, Poreznoj upravi dužni su se prijaviti svi iznajmljivači nakon ishođenja odobrenja za obavljanje djelatnosti te svake eventualne izmjene odobrenja (obrazac RPO-1, dostupan na web stranicama TZ Grada Vrbovskog i Porezne uprave). Porez na dohodak plaća se prema registriranim osnovnim krevetima, a pomoćni kreveti oslobođeni su plaćanja paušalnog iznosa poreza. Paušalni porez plaćaju svi iznajmljivači koji posjeduju Rješenje o odobrenju pružanja usluga u domaćinstvu, osim onih koji su u sustavu PDV-a. Porez i prirez uplaćuju se tromjesečno, na osnovu Rješenja Porezne uprave. Odlukom Grada Vrbovskog  propisani su ovi iznosi poreza:

–  visina paušalnog poreza po krevetu iznosi 150,00 kn

– visina paušalnog poreza po smještajnoj jedinici u kampu iznosi 175,00 kn

– visina  paušalnog poreza po prostoriji ili prostoru u objektu za robinzonski smještaj iznosi 175,00 kn

 

Na porez se obračunava i prirez, koji za Grad Vrbovsko iznosi 10%, te se skupa sa porezom uplaćuje na račun poreza na dohodak Grada Vrbovskog. (Od 01.01.2020. svi iznajmljivači plaćaju na isti račun, neovisno o mjestu prebivališta).

Upis u Registar poreznih obveznika

U roku od 15 dana od ishođenja Rješenja o kategorizaciji, a sukladno Pravilniku, svi domaćini su dužni prijaviti se Poreznoj upravi radi evidencije u Registru poreznih obveznika (RPO). Prijava u RPO se podnosi na RPO-1 obrascu u nadležnoj Poreznoj upravi, a sukladno mjestu prebivališta domaćina (zasad).

Na temelju upisa u RPO domaćini dobivaju porezna rješenja za plaćanje paušala u 4 jednaka obroka godišnje

 

6.3. TURISTIČKA ČLANARINA

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama  (NN 52/19)

Pravilnik o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN 14/20) propisuje sljedeće visine godišnjeg paušalnog iznosa članarine:

– Smještaj u domaćinstvu – po krevetu – 45,00 kn

– Smještaj na OPG-u – po krevetu – 30,00 kn

– Smještaj u domaćinstvu u kampu, u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski

smještaj – za svaku smještajnu jedinicu – 80,00 kn

– Smještaj na OPG-u u kampu i u objektu vrste kamp odmorište – robinzonski smještaj – za svaku

smještajnu  jedinicu – 60,00 kn

Paušalni iznos članarine za pomoćne ležajeve umanjuje se za 50%. Godišnji paušalni iznos turističke članarine može se platiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka (dospijevaju 31.7., 31.8 i 30.9.).  Članarinu će biti moguće prijaviti i preko usluga ePorezna .

podaci za uplatu turističke članarine:

PRIMATELJ: Turistička članarina – Vrbovsko

OPIS PLAĆANJA: turistička članarina za ______ godinu

MODEL I POZIV NA BROJ: HR67 OIB obveznika

ŽIRO RAČUN: HR8110010051750927155

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u dostavljaju nadležnoj Poreznoj upravi posebni Obrazac TZ 2. Obrazac TZ 2 podnosi se nadležnoj PU do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu u kojoj je u obvezi obračunati i uplatiti članarinu turističkoj zajednici.

Visina članarine koju plaća pravna i fizička osoba (obrtnik) ovisi o skupini u koju je razvrstana djelatnost kojom  se pravna ili fizička osoba bavi te o pripadajućoj stopi  za obračun i plaćanje članarine . Stope za obračun i plaćanje članarine propisane su u slijedećim iznosima:

Prva skupna 0,16150
Druga skupina 0,12920
Treća skupina 0,09690
Četvrta skupina 0,03230
Peta skupina 0,01938

 

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost dostavljaju nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema sjedištu pravne osobe odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu fizičke osobe ili putem sustava ePorezna zbirni podatak o osnovici za obračun članarine na obrascu TZ1

 

 1. OSTALE OBVEZE

Građanin koji pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu dužan je:

– omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora u objektu i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak; u objektu vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora, u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora te voditi i čuvati evidenciju prigovora gostiju godinu dana od dana primitka;

– u svakoj smještajnoj jedinici istaknuti evakuacijski plan na izlazu iz objekta (tlocrt jedinice sa naznačenim izlazom u slučaju opasnosti). Naljepnica „Izlaz“/„Exit“ nije obavezna i nije zamjena za evakuacijski plan;

– iznajmljivaču je zabranjeno usluživanje, odnosno dopuštanje konzumiranja alkoholnih pića, drugih pića i/ili napitaka koji sadržavaju alkohol u objektu osobama mlađim od 18 godina, uz obvezu na vidljivom mjestu u objektu istaknuti oznaku o zabrani njihovog usluživanja, odnosno konzumiranja osobama mlađim od 18 godina;

– osigurati kutiju prve pomoći – ne mora biti u svakom apartmanu, ali mora biti na mjestu dostupnom svim gostima u objektu;

Aparat za gašenje požara nisu dužni imati privatni iznajmljivači, već samo pravne osobe. Pri tome, dovoljan je jedan za čitav objekt, nije nužno da bude po jedan u svakoj smještajnoj jedinici. Iako nismo obvezni, nije na odmet imati ga u kući ili stanu, i nadati se da nam nikada neće zatrebati,

– osigurati da objekt u kojem se pružaju ugostiteljske usluge ispunjava minimalne uvjete za vrstu i kategoriju objekta;

– ukoliko iznajmljivač želi surađivati sa poreznim obveznicima iz EU (agencije, portali i sl.) 15 dana prije početka primanja usluge dužan je od Porezne uprave zatražiti PDV identifikacijski broj. Sukladno propisima o PDV-u, na usluge tvrtki sa sjedištem u EU obračunavati i uplaćivati PDV (tzv. reverse charge).

– pridržavati se svih ostalih zakonskih i podzakonskih propisa koji uređuju ovu djelatnost.

 

 1. REKATEGORIZACIJA PRIVATNOG SMJEŠTAJA

 

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti propisuje rekategorizaciju obiteljskog smještaja za iznajmljivače koji pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu temeljem rješenja o odobrenju izdanih do 1.9.2007. godine. Oni su dužni podnijeti zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu sukladno odredbama novog Zakona i Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, a u sljedećim rokovima:

– do 17.11.2020., ako su rješenje o odobrenju ishodili do 31.12.2000.

– do 17.11.2021., ako su rješenje o odobrenju ishodili u razdoblju od 1.1.2001. do 31.12.2004.

– do 17.11.2022., ako su rješenje o odobrenju ishodili u razdoblju od 1.1.2005. do 31.8.2007.

Iznajmljivači koji ne izvrše rekategorizaciju nastavljaju pružati ugostiteljske usluge, ali gube pravo isticati oznaku za kategoriju (zvjezdice) na objektu u kojem pružaju ugostiteljske usluge i u promidžbenim materijalima.

 1. GDPR ZA PRIVATNE IZNAJMLJIVAČE

Priča oko Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka kao da je prohujala s proteklom godinom i kao da nas se više ne tiče. U suštini, mi smo obvezni prikupljati osobne podatke u određenom opsegu, a u svrhu ispunjavanja svojih zakonskih obveza i evidencije gostiju u sustav eVisitor. Podatke ne smijemo kopirati niti dijeliti s trećim stranama. Za one koji žele svojim gostima pružiti relevantne informacije o svrsi prikupljanja i obrade njihovih osobnih podataka, u eVisitoru se mogu preuzeti GDPR obavijesti

na 13 različitih jezika.

 

 1. SAVJESNA BRIGA O GOSTU NA TRADICIJI GOSTOPRIMSTVA

Onoga trenutka kada smo se odlučili voditi obiteljski posao iznajmljivanja smještaja, preuzeli smo brigu o gostima u našoj destinaciji i pod našim krovom te odgovornost za nasljeđe gostoljubivosti ukorijenjene u tradiciji našeg podneblja i naših predaka. Mi smo ogledalo svojega grada i mjesta, prvi dojam gosta koji je prvi put u Hrvatskoj, koji je prvi put u našoj destinaciji. Oslonac onome koji dolazi ponovno.
Što još moramo imati u apartmanu pogledajmo pod uvjetima za kategorizaciju apartmana i kuća za odmor.


Nadopuna: Registracija objekta u MUP-u

Svi  iznajmljivači, pravne i fizičke osobe, dužni su predati zahtjev za registriraciju objekta, u kojem pružaju uslugu smještaja stranim državljanima, u nadležni MUP. Zahtjev se obrađuje odmah, nakon čega dobivamo šifru koju unostimo u e-Visitor. Na temelju te registracije, strani gosti koje unosimo u e-Visitor automatski su prijavljeni MUP-u.

Za predaju zahtjeva u MUP nam je potrebna kopija Rješenja o kategorizaciji. Zahtjev za registraciju objekta MUP-u možemo predati i elektronskim putem, koristeći e-Usluga MUP-a RH.

Želimo vam uspješno poslovanje i puno zadovoljnih gostiju!

Na našoj web stranici pripremili smo neke od propisanih obrazaca i po potrebi ćemo ažurirati ove

informacije i izvještavati o eventualnim promjenama propisa i drugim vijestima. Dodatno, sve

novosti dostupne su i putem sustava eVisitor .

Obveza plaćanja propisana je temeljem Zakona o turističkoj članarini (NN 52/19) i Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje člananarine turističkoj zajednici :

Pravilnik o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici.

Obrazac članarine TZ1

Obrazac članarine TZ2

Zakon o turističkoj članarini (NN 52/19)

Sve zakone i pravilnike u vezi turizma možete pronaći na ovom linku OVDJE.

ODLUKA O VISINI TURISTIČKE PRISTOJBE ZA 2020.g.

Kućni red

Priručnik porezne uprave

UPUTE IZNAJMLJIVAČIMA SMJEŠTAJA

Cjenik

5.Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu na području Grada Vrbovskog

obavijest o zabrani usluzivanja alkohola

Turistička inspekcija – informacije

Obrazac RPO-1

Obrazac EP

Obavijest o načinu podnosenja prigovora

Pravilnik o dopuni Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici

 

 

Skip to content