Galerija "Alrauna" Presika

Do sada je izradila oko 600 figura, a među kojima se posebno ističu: Blagodati prirode, Vepar, Srndać, Mumija, Picasso, Žrtva rata. U prostoru vlastite kuće izlaže svoje radove koje možete pogledati.

Gđa. Velinka Burić – amaterski se još od 1970. g. bavi oblikovanjem drveta, grana i panjeva koje pronalazi u šumama Gorskog kotara. Sve su to zanimljivi oblici neobične prirodne ljepote, koji su oblikovani minimalnim drvorezačkim zahvatima u fantastične forme ptica, životinja i ljudi.

Skip to content