Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice Gorskog kotara za događanja na području Gorskog kotara, koja su glavni motiv dolaska turista u destinaciju i doprinose sljedećim ciljevima:

  • promociji Gorskog kotara kao turističke destinacije
  • unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude pojedinog mjesta i/ili Gorskog kotara u cjelini
  • povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa
  • jačanju snage brenda goranskog turizma
  • stvaranju prepoznatljivog imidža goranskog turizma

Krajnji rok za podnošenje kandidatura je 23. travnja 2021.
Ukupni fond sredstava koji će se raspodijeliti iznosi 150.000,00 kuna.
Dodatne informacije isključivo pisanim putem na tz.gorski.kotar@gmail.com najkasnije tri dana prije roka za dostavu kandidatura.
Dokumentacija za kandidiranje podnosi se u tiskanom obliku – cjelokupnu dokumentaciju potrebno je isprintati, potpisati i staviti pečat te poslati poštom preporučeno na adresu:

TZ Gorski kotar
Lujzinska cesta 47/1
51 300 Delnice

s naznakom „Javni poziv za potpore TOP događanjima u Gorskom kotaru u 2021. – NE OTVARATI“

Cjelokupni tekst javnog poziva dostupan je u prilozima ove objave


PRILOZI


  1. JAVNI POZIV za potpore TOP događanjima u Gorskom kotaru u 2021. godini
  2. Prilog I. – Obrazac zahtjeva
  3. Prilog II. – Izjava o podmirenim dugovanjima
  4. Prilog III. – Troškovnik planiranih prihoda i rashoda
  5. Prilog IV. – Izjava korisnika o nekažnjavanju
Skip to content