Kapela Sv. Franje Ksaverskog Rtić

Kapela svetog Franje Ksaverskog u naselju Rtić kod Lukovdola najstariji je vjerski objekt na području Grada Vrbovskog. Temeljito je obnovljena 1713.g. U toj je kapeli sačuvan izuzetno zanimljiv i kvalitetan inventar koji sadrži  drvene, rezbarene, polikormirane i pozlaćene oltare. Pripadaju tipu renesansno-baroknog tzv. zlatnog oltara koji zauzima cijelu visinu i širinu svetišta.  Osim glavnog oltara sačuvana su i dva bočna oltara od rezbarenog pozlaćenog drva – ukrašeni palmetama. Ovi oltari spadaju među najvrjednije spomenike kulture te vrste u Gorskom kotaru. 

Više zanimljivih informacija: 

Izgradnja i uređenja kapele sv. Franje Ksaverskog u Rtiću

https://hrcak.srce.hr/file/191436

Skip to content