Lovni Turizam

U lovištima Gorskog kotara izdvaja se lov na običnog jelena, srne, divlje svinje i medvjeda. Šumska šljuka je najatraktivnija divljač lovnog turizma u priobalju i otocima. Također, ovdje se lovi kamenjarka i fazan, a od krupne divljači jelen, srna, divlja svinja, muflon i lisica.
O uvjetima lova te o smještaju u lovačkim kućama informacije se mogu dobiti u lovačkim društvima koja se nalaze u svim većim mjestima Gorskog kotara.

Lovačka udruga „Lipov vrh“

Severin na Kupi

adresa: Draga lukovdolska 2a

telefon: +385  98 260 161

telefon: +385 51 296 157

Lovačko društvo  „Jelenski jarak“

Vrbovsko

adresa: Cetin 1

telefon: +385  91 523 8984

Državno otvoreno lovište broj VII/2

Bjelolasica

adresa: Cetin 1

telefon: +385 98 447 946

telefon: +385 98 448 456

Skip to content