Pravo na pristup informacijama

Odluka Upravnog vijeća o dodjeli konc. odobrenja Lokvarki d.o.o. za Kamačnik
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2018
Godišnje izvješće 2018
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2017
Godišnje izvješće 2017
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2016
Godišnje izvješće 2016
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Zakon o pravu na pristup informacijama
Skip to content