Temeljem Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Gorskog kotara, Turistička zajednica Gorskog kotara objavljuje

JAVNI POZIV
za potpore LOKALNIM događanjima u Gorskom kotaru u 2021.

I. Predmet Javnog poziva
Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice Gorskog kotara (dalje u tekstu: TZGK) za događanja na području Gorskog kotara koja doprinose sljedećim ciljevima:

  • promociji Gorskog kotara kao turističke destinacije
  • unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude pojedinog mjesta i/ili Gorskog kotara u cjelini
  • povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa
  • jačanju snage brenda goranskog turizma
  • stvaranju prepoznatljivog imidža goranskog turizma.

CJELOKUPNI JAVNI POZIV NALAZI SE U PRILOZIMA ZA PREUZIMANJE!

PRILOZI ZA PREUZIMANJE


  1. JAVNI POZIV ZA POTPORE LOKALNIM DOGAĐANJIMA U GORSKOM KOTARU U 2021.
Skip to content