Z A P I S N I K

Sastavljen dana 13. rujna 2023. godine u postupku provođenja javnog poziva – otvaranja, pregleda i ocjene pristiglih ponuda za davanje u zakup prostora rukometnog igrališta uz sportsku dvoranu za pružanje ugostiteljskih usluga na manifestaciji „Bundevijada“.

Započeto u 13,00 sati.

Članovi Povjerenstva:
1. Tatjana Kušić
2. Marina Tonković
3. Petar Vujnović

Javni poziv za zakup prostora za pružanje ugostiteljskih usluga na manifestaciji „Bundevijada“ objavljen je na web stranici Grada Vrbovskog i web stranici Vist Vrbovsko, 31. kolovoza 2023. godine ( cijeli javni poziv).

Otvaranje ponuda pristiglih u roku do 11. rujna 2023.g. izvršeno je 13. rujna 2023. godine. Pristigle su ukupno 2 (dvije) ponude za zakup poslovnog prostora:

CJELOKUPNI TEKST ZAPISNIKA NALAZI SE U PRILOGU OVE OBJAVE!

PRILOZI


  1. Zapisnik o postupku provođenja javnog poziva za davanje u zakup prostora za pružanje ugostiteljskih usluga na manifestaciji “Bundevijada” 2023. godine – pdf
  2. Zapisnik o postupku provođenja javnog poziva za davanje u zakup prostora za pružanje ugostiteljskih usluga na manifestaciji “Bundevijada” 2023. godine – word

 

Skip to content